laino

Iluna zirudien unetik atera zara. Esana nizun...

laino

...laino artean ere egiak bere bidea egiten duela.

2009-09-15 22:43:14 (erretratuetan)