desatsegin

Etzanda ura edatea bezala,
desatsegina da.

2009-07-28 22:07:16 (murritz, neurtitz)