petrolio

Petroliuntzian
begirada galduta
poema beltzak
eta soto umelak
aingurak dira.

2009-02-16 23:25:37 (neurtitz)