mapa

Gauaren habiak
kolore bakarra topatu du,
horregatik hurbildu nahi nuke
zure babes nabarrera,
i letraz hasten den
paradisu ezezagunera.
Ez da inolaz ere
pentsa nezakeen gauza berbera,
bakarra, norbera sentibera,
alderik ere ez da batetik bestera
baizik distantzia mapetan barrena.

2008-09-21 23:40:06 (neurtitz)