one coffee

Argazki batzuk nahikoa dira galdutako denboraz konturatzeko. Munduaren birei, jendearenak batzea ahaztu zitzaidan ekuazioan. Kartera hustu dut eta ez dut atzera begiratzeko segundo gehiago.

one coffee

Kafe bat hartzeko hots egin zenidan baina, sentitzen dut... kafea, utzi egin dut.

2008-01-19 12:05:33 (erretratuetan)