isuri

Zerutik zintzilik dagoen iturriak
isuri gorria darama
inoiz bukatzen ez den film baten eszena dirudi
eta gu, arduragabeko ikusleak, lur azpiko eserlekuetan begira:
ezin inolaz zipriztindu,
ezin inolaz jarioa itxi.

2007-05-05 10:53:32 (anabasa)