irrits

Ase ezinezko ohituren eremua estali da lanbro arin nahiz boteretsuz, egunen jarioan uste ustelak direnak eta zuk ur gardena bailitzan edaten dituzunak, eskuekin hartu eta edan bizitzari eman zeniona urratsez urrats, zertarako ez bada hari emandakoa apurka-apurka kentzeko orain, bizitzak berak ere irritsak baititu gurekiko, onak eta txarrak, txarrak eta onak, edozelakoak.

2006-03-03 19:11:01 (anabasa)