frakaso

Saiatzen ez denak automatikoki frakasatzen du; saiatzen denak, aldiz, aukerak bakarrik ditu.

2010-04-18 15:46:22 (murritz)