baldintza

Baldintzazko esaldiak eta desio-perpausak gauza diferenteak dira.

2009-09-07 23:21:06 (murritz)