eremu

Zulo batek bere baitan duena baino eremu handiagoa hartzen al du?

2008-08-20 23:53:16 (murritz)